پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساختار تشكيلاتي
ساختار تشكيلاتي

ساختار سازماني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم:

ساختار سازمانی اداره کل تشکیل شده است از مدیر کل و 4 معاونت ، حوزه مديريت و يگان حفاظت به شرح ذیل مي باشد:

1.       معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی (شرح وظايف)

2.       معاونت فنی (شرح وظايف)

3.       معاونت حفاظت  (شرح وظايف)

4.       معاونت آبخيزداري (شرح وظايف)

5.      حوزه مديريت (شرح وظايف)

6.       يگان حفاظت (شرح وظايف)

7.      حوزه نمايندگي ولي فقيه (شرح وظايف)

در حوزه معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره طرح و برنامه  (شرح وظايف)

2.       اداره امور مالی (شرح وظايف)

3.       اداره امور اداری و پشتیبانی (شرح وظايف)

4.       امورقراردادها (شرح وظايف)

5.       تحول اداري و انفورماتيك (شرح وظايف)

در حوزه معاونت فنی ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.     اداره جنگلداری و جنگلکاری (شرح وظايف)
2.    
اداره مرتع و بیابانزدایی (شرح وظايف)

در حوزه معاونت حفاظت ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره حفاظت و حمایت (شرح وظايف)

2.      اداره ممیزی اراضی (شرح وظايف)

 در حوزه معاونت آبخيزداري  ادارات ذیل فعالیت دارند:

1.       اداره اجرايي (شرح وظايف)

2.       اداره ارزيابي (شرح وظايف)

 در حوزه مديريت واحد هاي ذیل فعالیت دارند:
 
 1. حراست (شرح وظايف)

2. روابط عمومي (شرح وظايف)

3. ترويج و مشاركت هاي مردمي و آموزش (شرح وظايف)

4. حقوقي و بازرسي  (شرح وظايف)

5. مهندسي و مطالعات (شرح وظايف)

6.حوزه نمايندگي ولي فقيه (شرح وظايف)

چاپ | ارسال به ديگران  |