پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرم ها
فرم ها

فرم شماره 1 (مميزي مرتع): فرم درخواست صدور پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام)

 فرم شماره 2 (مميزي مرتع): تعيين نماينده مرتعداران

 فرم شماره 3 (مميزي مرتع):استعلام و تحقيقات محلي

 فرم شماره 4 (مميزي مرتع):فرم تعيين محدوده مرتع

 فرم شماره 5 (مميزي مرتع): تعيين نماينده وارث مرتعدار متوفي صاحب پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام)طبق بند 48 دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مراتع

 فرم شماره 6 (مميزي مرتع): صورتجلسه و نظريه نهايي هيات مميزي مرتع

 

درخواست تسهيلات بانكي

درخواست نهال بخش خصوصي

چاپ | ارسال به ديگران  |