پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پروژه ترسیب کربن استان قم
بازدید : 195 14 دی 1396 9:42 شماره :45852
فاز دوم:
پروژه ترسیب کربن استان قم

گردش روستایی در روستای ملک آباد بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به نقل از خبرگزاری مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی(ترسیب کربن)، هم زمان با انجام فاز دوم پروژه ترسیب کربن در بخش مرکزی، گردش روستایی در روستای ملک آباد انجام شد.

در این مرحله که با مشارکت مردم روستا برگزار گردید، نقشه روستا، منابع، زمین های کشاورزی و مکان های روستا از قبیل مسجد، حمام، چاه های آب و ... روی زمین با رنگ پیاده شد.

گردش روستایی با هدف نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه روستا در پی شناخت بهتر روستا ، منابع و امکانات موجود است.

که نیازسنجی مشارکتی خود به دنبال ایجاد حس مشارکت و تعاون در مردم روستا برای همکاری در تشکیل صندوق و تعاونی می باشد، که به وسیله آن بتوان به هدف اصلی طرح که مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی است، دست یافت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :