پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اطلاعيه مديريت چرا
بازدید : 839 1 ارديبهشت 1394 8:0 شماره :34790

اطلاعيه مديريت چرا
@import url(http://www.qom.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

قابل توجه دامداران دارای پروانه چرای دام و مجریان طرحهای مرتعداری

استان قم:

در راستای تحقق اهداف عالیه و سیاست های کلان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز اجرای پروژه مدیریت چرا(تعادل دام ومرتع) که در جهت حفظ پوشش و تجدید حیات گیاهان مرتعی و بهره برداری اصولی و بهینه و نیز جلوگیری ازروند تخریب مراتع می باشد این اداره کل وظیفه دارد حسب قوانین و مقررات از ورود زود هنگام احشام و دام مازاد بر ظرفیت طرحهای مرتعداری و پروانه های چرای دام(پروانه مرتعداري) به مراتع ممانعت بعمل آورد.لذا به کلیه دامداران ذیحق تاکید و توصیه می گردد:

1- ورود دام بدون پروانه چرا و دام مازاد بر ظرفيت قيد شده در پروانه چرا به مراتع به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، جرم محسوب گرديده و افراد متخلف از طريق مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

2-پروانه چرا مي بايست بر اساس مقررات موجود هر سال تمديد اعتبار شده باشد.و در صورت عدم تمديد در مهلت مقرر پروانه فوق هيچ اثري نخواهد داشت

3- به همراه داشتن پروانه چرا و يا سند قرارداد اجراي طرح مرتعداري و ارائه آن به مامورين يگان حفاظت اين اداره كل الزامي است.

4- عدم رعايت مفاد پروانه چرا به موجب قوانين و مقررات مربوطه تخلف محسوب شده و درصورت تكرار تخلف پروانه چرا طي مراحل قانوني باطل خواهد شد.

5- صاحبان پروانه چراموظفند مسئولیت حفاظت از مراتع را به عهده گیرندودر صورت مشاهده هرگونه تجاوز و تخلف (ورود دامهاي غيرقانوني وبدون مجوزوبه محدوده مراتع خودو...) مراتب را در اسرع وقت به نزديكترين اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تابعه يااداره كل  (تلفن شبانه روزي1504 ) اعلام و رأسا از طریق مراجع قضایی نسبت به اقامه دعوی اقدام نمایند.

شایان ذکر است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات چرای دام در مراتع با متخلفین طبق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد و پروانه اشخاص خاطی ضمن معرفی به مراجع قضایی باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.

همچنين پروانه چرا يا طرح مرتعداري مربوط به مرتعداراني كه در سنوات گذشته بعلت تخلف از موارد مذكور به مراجع قضايي معرفي شده اند در صورت تكرار در سال جاري براساس موازين قانوني ابطال خواهد شد

این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به کلیه دامداران تلقی گردیده و کلیه دامداران ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

 

                                                                     احمد عفتان

                                                مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم                      /UploadedFiles/XFiles/qom/ordibehesht/952.pdf                                                

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :