پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مميزي مراتع جهت صدور پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام) در حوزه استحفاظي قم
بازدید : 795 30 دی 1393 14:11 شماره :32718

آگهي مميزي مراتع جهت صدور پروانه مرتعداري(پروانه چراي دام) در حوزه استحفاظي قم
 

آگهی ممیزی مراتع

جهت صدور پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام )

در حوزه استحفاظی استان قم

باستناد تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 30/5/1346 و اصلاحات بعدی و در اجرای بند 24 و 29 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح  از مراتع بمنظور چرای دام به اطلاع کلیه مرتعداران ، دامداران ذینفع  و صاحبان پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) در مراتع  و روستاهای مشروحه زیر :

1-علی آباد                               458-فرعی از 58 اصلی بخش 3-ساوه

2-لطف آباد                            459-فرعی از 58 اصلی بخش 3-ساوه

3-بید شکسته                          128 و 75 اصلي بخش 3-ساوه

4-قلعه جوب                          82  اصلي بخش 3-ساوه

5-محمد آباد( شاهجردسفلی)       42 اصلي بخش 2- ساوه

6-رضاآباد                               163- اصلي بخش 5- قم

می رساند: هیأت ممیزی مراتع با رعایت حوزه استحفاظی استان و مقررات مربوطه بمنظور تعیین دامداران ذیصلاح و ممیزی مراتع جهت صدور پروانه مرتعداری( پروانه چرای دام ) و نیز تجدید ممیزی مراتع از تاریخ 29/11/93  لغایت 28/12/93  از مسیر جاده قم به جعفریه و جاده پردیسان به ورجان و در مراتع ( قشلاقیn میانبند oییلاقی o ) فوق الذکر مستقر خواهند شد . لذا مقتضی است کلیه مرتعداران، دامداران ذینفع در تاریخ های فوق ضمن حضور در مرتع، درخواست کتبی و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به اثبات می رساند با  اخذ رسید به هیأت اعزامی تحویل تا برابر مقررات درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی لازم صورت پذیرد . بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .

 

                                                                                                                                       احمد عفتان

                                                                                                                                        مدير كل

 

                                                                                                                       
 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :